Boğaziçi Yöneticiler Vakfı (BYV), dünya yolculuğunda sahip oldukları zenginlikleri en yakın çevresinden başlayarak tüm insanlıkla paylaşmaya gönüllü bir grup Boğaziçi Üniversitesi mezunu tarafından 1996 yılında kurulmuştur. Mensuplarını gönüllülük ve medeniyet bilinci temelinde buluşturarak; onların önderlik ve yöneticilik yeteneklerinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla yola çıkmıştır.

Gönüllülük, fedakârlık ve dayanışma temeli üzerine kurulmuş; topluma, tarihe karşı sorumluluk bilinciyle hareket eden BYV, sosyal aktivite, gezi, söyleşi, seminer gibi farklı alanlarda birçok faaliyet gerçekleştirmektedir

BYV’nin üyelerine iş dünyasında daha geniş bir perspektif kazandırmayı amaçlayan “Yönetişim Sohbetleri,” deneyimli profesyonellerin bilgi ve deneyimlerini paylaştığı “Mesleki Gelişim Sohbetleri,” öğrencileri tecrübeli yöneticilerle buluşturan “Liderleri Kahvesi” gibi etkinlikler yer almaktadır. Ayrıca, İslam İktisadı ve Finansının akademik ve reel ekonomi/finans bağlamında anlaşılmasını hedefleyen “İslam İktisadı ve Finansı Söyleşileri” ile kültür, fikir ve sanat dünyasının gündemini takip eden “Yayıncılık Söyleşileri” gibi etkinlikler de düzenlenir.

Vakfımızı daha yakından tanımak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.